021 88318343

تور های داخلی 

مشهد زمینی ویژه 25اردیبهشت

مشهد هوایی ویژه 25اردیبهشت

کیش - هوایی همه روزه

بیشتر


تور های خارجی 

هوایی استانبول ویژه اردیبهشت

دبی 16 اردیبهشت تا 11 خرداد

باکو-آذربایجان ویژه 28 الی 31 اردیبهشت

ارمنستان -زمینی-همه روزه

وان-ترکیه زمینی -همه روزه

بیشتر


ایرانگردی

itinerary

Richness of the history

itinerary

Along the Persian Gulf

itinerary

Ski and Desert

بیشتر

به ایران نروید!

خدمات راهبین گشت


توریست درمانی را از اینجا آغاز کنید

برای شروع فرآیند درمانی ابتدا به سه سوال کلیدی پاسخ دهیم:

  • 1چرا کشور ایران؟
  • 2چرا راهبین گشت؟
  • 3چه خدماتی را انتظار دارم؟
شروع