021 88318343

Along the Persian Gulf

لطفا تماس بگیرید

سفری 11 روزه در میان تاریخ. این سفر از شیراز آغاز می‌شود، سرزمین ادب، طرب و شعر در میان باغ ها و تاریخ کهن. سپس شما برای تجربه زندگی با عشایر قشقایی در سیاه چادر به اطراف شیراز خواهید رفت. سپس شما مسیرتان را به سمت جنوب ایران ادامه میدهید، و دیار مردمانی می‌روید با قلبهای بزرگ، فرهنگ و تاریخ غنی اما با زندگی های ساده و بی ریا. به بوشهر و قشم و هرمز و بندر عباس می‌رویم و توفیق این را داریم که سفرمان را در کنار شادترین مردم ایران به پایان برسانیم


جزئیات برنامه سفر


درخواست رزرو برنامه سفر