021 88318343

Warmth of southern

لطفا تماس بگیرید

سفری نه روزه در جنوب ایران. این سفر از شیراز آغاز می‌شود، سرزمین شاعران، باغ ها و تاریخ کهن. سپس به سمت کرمان حرت می‌کنیم، خواستگاه زرتشتیان، باغ های به سبک ایرانی و بیکران کویر زیبای لوت. کویر لوت اولین میراث به ثبت رسیده ایران در یونسکو به شمار می‌رود. ایستگاه بعدی بندرعباس است، کنار خلیج همیشه فارس، بعد از گذراندن اندکی زمان در آنجا به وسیله اتوبوس دریایی، به جزیره قشم می‌رویم. جزیره‌ای با جاذبه‌های طبیعی و زیستی منحصر به‌فرد، مردمانی خونگرم، موسیقی غنی، و غذاهای بی‌نظیر. به جزیره رنگی هرمز خواهیم رفت، لعلی سرخ بر خاتم خلیج فارس. مردمان جنوب، غذا، موسیقی و... همگی منظره زیبای این جزیره‌ها را شکل می‌دهند.


جزئیات برنامه سفر


درخواست رزرو برنامه سفر